Sterrekunde

Hoe om die fasehoek van 'n satelliet te bereken?

Hoe om die fasehoek van 'n satelliet te bereken?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ek maak 'n program vir die voorspelling van satellietpas. Ek probeer uitvind of die satelliet deur die son verlig word en nie in die aarde se skaduwee nie. Ek moet die fasehoek daarvan ken: die hoek tussen die waarnemer op aarde, die satelliet en die son.

Verduidelik dit as moontlik in eenvoudige terme.

(Ingesit deur resensent, uitbreiding op vraag, oorspronklik as antwoord geplaas)

Ek het TLE-data vir die satelliet (bevat regs hemelvaart). Daaruit het ek 'n ECI-posisie gekry, azimut, hoogte, hoogte. Vir waarnemer het ek breedtegraad en lengte en vir die son: hoogte en asimut.


Teken die driehoek Sun-Earth-Satellite, ons sal eers die hoek Sun-Earth-Sat vind.

Die hoek tussen die son, die waarnemer en die satelliet is die hoekskeiding tussen die son en die satelliet op die waarnemer. Hier is hoe u dit kan bereken:

 1. U het horisontale koördinate vir albei liggame, dus die maklikste manier om daarvandaan te gaan, is om na die sferiese driehoek Zenith-Sun-Sat te kyk; die hoek by Zenith is die verskil tussen azimute en die Zenith-Sun- en Zenith-Sat-lengtes. sal wees $ 90 ^ { circ} -h_ {Sun} $ en $ 90 ^ { circ} -h_ {Sat} $, onderskeidelik.

 2. As u nou die kosinusformule vir sferiese driehoeke gebruik, kan u die volgende formule verkry:

$$ cos ^ {- 1} ( sin (h_ {Sun}) sin (h_ {Sat}) + cos (h_ {Sun}) cos (h_ {Sat}) cos (A_ {Sun} −A_ {Sat})). $$

 1. Gebruik nou die sinusstelling om die hoek E-Son-Sat te vind (die sinus van hierdie hoek gedeel deur die sinus van die een wat ons bereken het, sal gelyk wees aan die verhouding tussen die afstande van die aarde tot die satelliet, en van die satelliet tot die Son, onderskeidelik), en trek die twee van om die derde hoek te vind $ 180 ^ { circ} $.

Opmerking: as u nie die afstand van die son tot die satelliet ken nie, is ek seker dat u die afstand van die aarde na die son mag gebruik, aangesien die fout waarskynlik weglaatbaar is.


Solank as wat u die vereiste efemeriede het, wat ek aanvaar dat u die probleem aan u gegee het, is dit nie net voldoende om die puntproduk te bereken tussen die satelliet-tot-son- en satelliet-na-waarnemer-vektore en sodoende die arccos van die fasehoek? Myns insiens sou dit die mees reguit manier wees.


Vraag: 1. Bereken die teoretiese en gemete fasehoek aan die hand van die waardes in Tabel 1. 2. Bereken die persentasie fout. As die persentasiefout meer as 5% is, wat kan die rede (s) wees? 3. Bereken die teoretiese en gemete fasehoek aan die hand van die waardes in Tabel 2. 4. Bereken die persentasie fout. As die persentasiefout meer as 5% is, wat kan dit wees?

1. Bereken die teoretiese en gemete fasehoek aan die hand van die waardes in Tabel 1.

2. Bereken die persentasie fout. As die persentasiefout meer as 5% is, wat kan die rede (s) wees?

3. Bereken die teoretiese en gemete fasehoek aan die hand van die waardes in Tabel 2.

4. Bereken die persentasie fout. As die persentasiefout meer as 5% is, wat kan die rede (s) wees?

5. Vergelyk die teoretiese resonansiefrekwensie met die gemete resonansiefrekwensie waardes vir die eerste en tweede versameling.

6. Hoe kan u die frekwensie en impedansie van die stroombaan bepaal? Wat moet nog in die eksperiment gemeet word en hoe?


Dit is net 'n kwessie van die manipulering van komplekse getalle.

Waar $ Re < cdot > $ die regte deel is en $ Im < cdot > $ die denkbeeldige deel is. (OPMERKING: hierdie gelykheid is nie altyd streng waar nie, afhangend van die tekens van die werklike en denkbeeldige dele van $ H ( omega) $. As u die hoek van 'n denkbeeldige getal vind, moet die resultaat dalk aangepas word afhangend van watter kwadrant die denkbeeldige nommer is.)

In plaas daarvan om die werklike en denkbeeldige dele van die hele uitdrukking te vind, alhoewel u dit wel kan doen, kan u daarop let dat:

Met behulp van die arktangent toevoeging, wikipedia, formule kan die uitdrukking vereenvoudig word

Eintlik kry u 'n fase-bydraetermyn wat die lyn van elke paallokasie is.


WISSELSTROOME

George B. Arfken,. Joseph Priest, in Internasionale Uitgawe Universiteitsfisika, 1984

Krag in die RLC Kringloop

'N Kondensator wat aan 'n wisselstroomopwekker gekoppel is, stoor en stel elektriese energie om. Daar word geen netto-energie gelewer deur die kragopwekker nie (Afdelings 37.3). Net so slaan 'n induktor wat aan 'n wisselstroomopwekker gekoppel is, magneties energie op en omkeerbaar (Afdeling 37.4). Daar word geen netto energie deur die kragopwekker gelewer nie. 'N Wisselstroomopwekker lewer egter 'n netto hoeveelheid energie wanneer dit aan 'n weerstand gekoppel is (Afdeling 37.2). Die energie word in die weerstand omskep in termiese energie. As 'n weerstand, 'n induktor en 'n kondensator in serie met 'n wisselstroomkragopwekker verbind word, is dit steeds net die weerstand wat 'n netto energie-oordrag veroorsaak. Ons kan dit bevestig deur die krag wat deur die kragopwekker gelewer word, te bereken.

Die oombliklike krag is die produk van die kragopwekker en die stroom wat daaruit voortvloei.

Die fasehoek ϕ en radiale frekwensie ω speel belangrike rolle in die lewering van krag. As die impedansie Z groot is teen 'n bepaalde radiaalfrekwensie, dan sal die krag klein wees vir alle waardes van die tyd. Dit stem ooreen met die idee dat impedansie meet hoe die kombinasie van elemente die stroom belemmer (of beperk). Voorbeeld 5 illustreer die effek van fasehoek op die lewering van krag.

Effek van fasehoek op die krag wat die kragopwekker lewer in 'n RLC Kringloop

Kom ons kies ω = 100 rad / s, L = 1 H, C = 200 μF, R = 50 Ω, en E = 100 V, en bereken uit Vgl. 37.64 die oombliklike krag wat deur die kragopwekker gelewer word. Die induktiewe reaktansie, kapasitiewe reaktansie en impedansie is

Vanuit die 'nuttige' driehoek in Figuur 37.23 bepaal ons die fasehoek.

Teen hierdie frekwensie is die induktiewe reaktansie groter as die kapasitiewe reaktansie, en die stroom het die potensiaalverskil wat deur die kragopwekker voorsien word. Die oombliklike krag vir die gegewe keuse van komponentwaardes is

In Figuur 37.24 is die krag P word geteken teenoor wieg vir konstante ω. Positiewe waardes van die krag beteken dat elektriese energie wat deur die kragopwekker gelewer word, deur die weerstand in termiese energie omgeskakel word. Negatiewe waardes van die krag beteken dat energie aan die kragopwekker gelewer word. Dit is energie afkomstig van die elektriese veld van die kondensator en magnetiese veld van die induktor. Die gemiddelde drywing is positief — die kragopwekker moet energie aan die weerstand lewer.

Figuur 37.24. Tydsvariasie van die krag wat deur 'n wisselstroomopwekker in 'n RLC kring het R = 50 Ω, L = 1 H, C = 200 μF, ω = 100 rad / s, en E = 100 V.

Die gemiddelde krag wat deur die kragopwekker gelewer word, word bepaal deur die gemiddelde waarde van die oombliklike krag te bereken.

Om die berekening te vergemaklik, maak ons ​​gebruik van die trigonometriese identiteit

Die eerste integraal is gelyk aan π. Die tweede integraal is gelyk aan nul. Die resultaat is

Die cos ϕ in Vgl. 37.65 word die genoem krag faktor. Vir gegewe Z en E bepaal die drywingsfaktor hoeveel gemiddelde drywing deur 'n kragopwekker aan 'n gelewer moet word RLC stroombaan. Vanuit die 'nuttige' driehoek (Figuur 37.23) vir die RLC stroombaan volg dit dat

Daarom kan die gemiddelde drywing geskryf word

Soos verwag, is die netto krag wat deur die kragopwekker gelewer word die gevolg van weerstand in die stroombaan. As daar geen weerstand is nie, lewer die kragopwekker geen netto krag nie, ongeag die grootte van die kapasitiewe en induktiewe reaktans. Die RLC stroombaan is nou 'n LC stroombaan. Alhoewel die gemiddelde lewering nul is, is die rms-stroom nie nul nie. Hierdie stroom produseer termiese energie in die transmissielyne wat deur die kragonderneming voorsien word. 'N Energieboete loop op alhoewel geen netto krag aan die gebruiker gelewer word nie. 'N Presies zero-weerstand situasie kom nooit voor nie, maar as die arbeidsfaktor klein is, kan 'n groot RMS stroom ontwikkel wat termiese energieverliese in die transmissielyne veroorsaak.

Kragfaktore en kragondernemings

'N Elektromagneet met 'n induktansie van 1,5 H en 'n weerstand van 100 Ω word gebruik om 'n klep in 'n wasmasjien te gebruik. As die kragbron 'n rms-uitset van 115 het V Laat ons met 'n frekwensie van 60 Hz bepaal watter krag gelewer word wanneer die elektromagneet werk.

Ons sal Vgl. 37.65 om die leweringskrag te bepaal. Dus het ons die induktiewe reaktansie nodig XL, die impedansie Z, en die arbeidsfaktor cos ϕ.

Met hierdie getalle is die gemiddelde krag wat gelewer word

Dit is die krag wat bereken word vir die gebruiker se energierekening.

Om hierdie krag te kon lewer, moes die kragonderneming 'n RMS-stroom voorsien.

Dit is hierdie stroom wat in termiese kragverliese (Ek 2 rmsR) in drade wat die stroom dra. As die las suiwer weerstandbiedend was, sou die 4.01 W deur 'n stroom gelewer kon word

'N Stroom van 0,200 A is nodig om 4,01 W krag aan hierdie weerstand-induktor-kombinasie te lewer. Om die 4,01 W krag aan die weerstand alleen te lewer, benodig u 'n stroom van 0,035 A. Dit noemenswaardige verskil is die gevolg van die stroom en die kragopwekking in fase vir die weerstand alleen, maar 80,0 ° buite fase vir die weerstand-induktor-kombinasie .

Daar word waargeneem dat 'n kommersiële kondensator warm word wanneer dit aan 'n wisselstroomopwekker gekoppel is. Watter eienskap van die kondensator is verantwoordelik vir die produksie van hierdie energie?

Waarom kan 'n vervaardiger die weerstand van 'n weerstand spesifiseer, maar nie die reaktansie van 'n kondensator of 'n induktor nie?

As frekwensie toeneem, bepaal of die impedansie van 'n RLC reekskombinasie vermeerder of verminder.

Wat word "gefiltreer" deur RC en RL stroombane?

Hoe is dit moontlik om 'n nul-gemiddelde drywing deur 'n kragopwekker te laat aflewer in 'n stroombaan wat 'n seriekombinasie van 'n weerstand, 'n kondensator, 'n induktor en 'n wisselstroomopwekker bevat?


Meting van 'n fasehoek

Neem 'n periodieke golf. Die hoek van die proses is meetbaar aan die hand van hierdie basiese stappe:

Die verwysingspunt word gekies uit selfs die projeksie van 'n bewegende vektor na die werklike Argand-diagramas.

Die puntwaarde op die abscissa verwysing na die plek op die golf toon die hoek van die stap van die punt.

Die golf kan op elke gewone koördinaatstelsel geteken word. In 'n Cartesiese lot het 'n volledige golfproses 'n fasehoek van 360 °. In elektronika speel die fasehoek 'n deurslaggewende rol, wat die spanning en verskillende sinusvormige golwe insluit. In stroombane staan ​​'n fasehoek ook bekend as die som van elektriese grade van lood of vertraging tussen die stroom en die spanningsgolfvorms in so 'n wisselstroombaan.


In die eerste voorbeeld is dit duidelik dat die verwysing vir die fase-berekening die blou spoor is, sodat Δt gemeet word vanaf die blou spoor-nul-kruising na die swart spoor-nul-kruising wat positief is. In die tweede voorbeeld word Δt nie getoon nie, dus is die verwysingspoor nie duidelik nie. Ek sou in hierdie geval aanvaar dat die rooi spoor die verwysing is en Δt id gemeet word vanaf die rooi nuloorgang na die stippelvlak nuloorgang wat negatief is.

As die gestippelde viooltjie sinusvormig $ 4 cdot sin is (2 pi cdot t / 10) $, dan kan die oranje sinusvormig voorgestel word as

$ 4 kleur cdot sin (2 pi cdot t / 10 kleur<- pi / 2>) $

waar $ pi / 2 leftrightarrow 90 ^ < circ> $.

Die oranje sein agterstand die violet sein met 90 grade.

In die geval van driehoekgolf, as ons probeer om die swart driehoek voor te stel in terme van die blou driehoek, die swart driehoek agterstand die blou driehoek met 80 grade, dws $ phi = -80 ^ < circ> $.

As die blou driehoek egter voorgestel word in terme van die swart, blou leidrade swart met 80 grade.

Berekening van fase hang af van watter sein as verwysing gebruik word.

As u met fasemeting te doen het (veral in toetsprosedures), is dit altyd raadsaam om duidelik te vermeld hoe u verwag dat die fase gemeet moet word

& quotpositive gaan nul deurkruising van CH1 na die volgende positiewe gaan nul deurkruising van CH2 & quot bevat die drie inligting

 1. wat is die verwysingsgolfvorm - dws CH1
 2. Watter nul-oorgangsgebeurtenis (aangesien daar twee is)
 3. waarvandaan die faseverskil gemeet moet word

Dit gee u altyd 'n positiewe fase-waarde aangesien dit van links na regs meet.

As ons na die betrokke twee golfvorms kyk, word geen van hierdie inligting vermeld nie, en daarom moet aannames gemaak word (redelike aannames, maar tog aannames)

as ons aanneem dat BLOU die verwysingsgolfvorm is: 1ste positiewe nul-kruising is t = 0. Die 2de golfvorm positiewe nul-kruising, na die 1ste, is op t = 2 verdelings

Op grond van die stelling dat 'n negatiewe waarde gemeet word, is die verwysingsgolfvorm ORANJE. 1ste positiewe nuloorgang is 2,5. Die 2de golfvorm positiewe nul-kruising is op 10 afdelings


Fasehoekberekening

Die fase is 'n bewegende sinusvormige golf. Die fase is nie vir die musieksein nie. Fases word faseverskil genoem. As daar 'n faseverskuiwing (fasevertraging) van die fasehoekgrade is, kan die faseverskuiwing gespesifiseer word tussen die twee kanale seine links en regs, tussen die in- en uitsetsein, tussen spanning en stroom, of tussen klankdruk en snelheid van die lugdeeltjies. Die fase is die hoek van die seingedeelte, dit word in hoekgrade gespesifiseer en bied 'n verwysing van die hele sein & # 8217s verwysingswaarde.
Formule vir fasehoekberekening:

Vir periodieke seine is die totale fasehoek 360 grade en 'n periode gelyk aan die duur van die periode. Die hoekverplasing van een volledige siklus is '2 pi' radiale.

`B (t) = B ^ hat.sin (2pift + phi) = B ^ hat .sin (omega t + phi)`

fasehoek (in rad) `= omega. Delta t = 2pi.f Delta t`

Euler se formule vir sinusgolwe,

`B.cos (omegat + theta) = B / 2.e ^ (i (omegat + theta)) + B / 2.e ^ (- i (omegat + theta))`

Die werklike deel van die funksie is,

Die volgende voorbeelde beskryf die fasehoekberekening
Voorbeeld 1 vir berekening van fasehoeke:

Bereken die fasehoek in graad die frekwensie f = 100Hz en tydsvertraging = 1 ms.

Die resultaat is '36 ^ @' (in graad) of '0.6283185307' (in radiaal)
Voorbeeld 2 vir die berekening van die fasehoek:

Bereken die fasehoek in graad, die frekwensie f = 200Hz en tydvertraging = 5 ms.

Die resultaat is '36o ^ @' (in graad) of

Die resultaat is '360 ^ @' (in graad) of '0.6283185307' (in radiaal)

Voorbeeld 3 vir berekening van fasehoeke:

Bereken die fasehoek in graad die frekwensie f = 500Hz en tydsvertraging = 0,5ms.


Modellering van 'n interplanetêre Hohmann-oordrag

By die berekening van Hohmann-oordragte moet ons aanvaar dat albei wentelbane sirkelvormig is. In die regte wêreld is die wentelbane van die aarde en Mars nie sirkelvormig nie. Om 'n interplanetêre Hohmann-oordrag te modelleer, sal ons ruimtetuie in heliosentriese sirkelbane gebruik met dieselfde SMA as die planete wat hulle voorstel. Omdat basiese interplanetêre Hohmann-oordragte slegs afhanklik is van die swaartekrag van die sentrale liggaam, hoef ons nie die swaartekrag van die vertrek- en aankomsplanete in ons probleem te modelleer nie.

Neem aan dat die Aarde en Mars onderskeidelik om 1 AU en 1,524 AU in 'n sirkelvormige wentelbaan is. Hoeveel Δv is nodig om 'n Hohmann-oordrag na Mars uit te voer? Hoeveel dae sal hierdie oordrag duur?

& # 8226 Skep 'n nuwe missieplan en stoor dit as & quotInterplanetaryHohmann.MissionPlan & quot

Toevoeging in ruimtetuig

& # 8226 Skep 'n ruimtetuig met die volgende elemente:

o Verwysingsraamwerk: & quotMean of J2000 Earth Ecliptic & quot

o A: 149.597.871 km (Dit is 1 AU)

OPMERKING: Onthou dat u die elementtipe moet verander na & quotKeplerian & quot om toegang tot hierdie elemente te kry

& # 8226 Hernoem die ruimtetuig na & quotInterplanetarySC & quot

& # 8226 Klik op die & quotForce Model & quot aan die linkerkant

& # 8226 Klik op & quotPropagator & quot aan die linkerkant

& # 8226 Verander die stapgrootte na 1 dag

& # 8226 Klik op & quotOk & quot om die redakteur te sluit

& # 8226 Hernoem die kloon na & quotMarsSC & quot (hierdie ruimtetuig sal Mars voorstel)

& # 8226 Verander A na 227,987,155 km (Dit is 1,524 AU)

& # 8226 Klik op & quotVisualisering & quot aan die linkerkant

& # 8226 Verander die stertkleur na groen

& # 8226 Klik op & quotOk & quot om die redakteur te sluit

Voeg in die ViewWindow

& # 8226 Skep 'n ViewWindow deur die Object Browser

& # 8226 Dubbelklik op & quotViewWindow1 & quot om die redigeerder te open

& # 8226 Gaan elke ruimtetuig na in die & quotAvailable Objects & quot

& # 8226 Klik op & quotRuimtevaartuig & quot in die & quotBeskikbare voorwerpe & quot om beide ruimtetuie te kies, merk dan & quotWys Naam & quot

& # 8226 Verander die geskiedenismodus na & quotUnlimited & quot (vir albei ruimtetuie)

Aangesien ons nie die regte aarde en die ware Mars hoef te wys nie, laat ons dit wegsteek vir die ViewWindow.

& # 8226 Klik op die afdeling & quotSolar System & quot aan die linkerkant

& # 8226 Ontmerk & quotToon objek & quot in & quotObject Options & quot

& # 8226 Ontmerk & quotToon objek & quot in & quotObject Options & quot

Sonnestelsel eienskappe in die ViewWindow Editor

Nou kan ons voortgaan met die res van die instellings vir die ViewWindow.

& # 8226 Klik op & quotViewpoints & quot aan die linkerkant

& # 8226 Verander die verwysingsraamwerk na & quotInertial & quot

& # 8226 Klik & quotKopieer na teiken / stertverwysing & quot

& # 8226 In & quotSource Offsets & quot, verander die radius na 500,000,000 km

& # 8226 Klik op & quotOk & quot om die redakteur te sluit

Voeg 'n impulsiewe verbranding by

& # 8226 Skep 'n ImpulsiveBurn-voorwerp deur die Object Browser

& # 8226 Dubbelklik op & quotImpulsiveBurn1 & quot om die redakteur oop te maak

& # 8226 Verander die houdingstelsel na & quotVNB & quot

& # 8226 Klik op & quotOk & quot om die redakteur te sluit

Die opbou van die sendingreeks

Om mee te begin, versprei ons die hele sonnestelsel 'n rukkie sodat ons die baan van elke planeet beter kan sien.

& # 8226 Sleep 'n rukkie deur die Mission Volgorde

& # 8226 Verander die while-lus-argument na & quot (InterplanetarySC.ElapsedTime & lt TIMESPAN (500 dae)) & quot

& # 8226 Sleep en laat 'n FreeForm-skripsie-editor binne die lus val

& # 8226 Maak die teksredigeerder oop en hernoem dit na & quotStep and Update & quot

In hierdie script sal ons albei ruimtetuie met 'n tydsynchronisasie stap en die ViewWindow opdateer. Om dit te doen, skryf ons:

// Trap albei ruimtetuie met 'n epogsinkronisering

Stap MarsSC na (MarsSC.Epoch == InterplanetarySC.Epoch)

Kom ons gaan terug na die Mission Sequence.

& # 8226 Sleep en los 'n FreeForm-skripsie-redakteur na die while-lus

& # 8226 Maak die teksredigeerder oop en hernoem dit na & quotBereken Hohmann Delta V & quot

In hierdie FreeForm-teksredigeerder bereken ons die nodige Δv wat benodig word en ken dit toe aan die ImpulsiveBurn-voorwerp wat ons geskep het. Om dit te doen, skryf ons:

// SMA's van die vertrek- en aankomsplanete

Veranderlike beginOrbit = InterplanetêrSC.A

Veranderlike aankomsOrbit = MarsSC.A

// SMA van die Hohmann-oordrag

Veranderlike transfSMA = (beginOrbit + aankomsOrbit) / 2

// Snelheid van die Hohmann-oordrag by Periapsis

Veranderlike vTransfPeri = sqrt (Sun.Mu * ((2 / startingOrbit) - (1 / transfSMA)))

// Delta V vir die Hohmann-oordrag

Veranderlike dV1 = vTransfPeri - InterplanetarySC.VMag

Vervolgens moet ons die fasehoek bereken. Kom ons voeg nog 'n FreeForm-teksredakteur by die Mission Sequence.

& # 8226 Sleep 'n FreeForm-scriptredakteur na die & quotBereken Hohmann Delta V & quot FreeForm

& # 8226 Maak die teksredigeerder oop en hernoem dit na & quotBereken fasehoek & quot

In hierdie skrif moet ons die nodige fasehoek vir die Hohmann-oordrag bereken. Om dit te doen, kan ons die formules gebruik wat in die afdeling Bereken 'n interplanetêre Hohmann-oordraggedeelte gegee word. Ons sal moet skryf:

// Tydperk van die Hohmann-oordrag

Veranderlike THoh = 2 * Pi * sqrt (transfSMA ^ 3 / Sun.Mu)

// Hoeksnelheid van die teikenplaneet

Veranderlike angVelTarget = (360 / (2 * Pi)) * sqrt (Sun.Mu/ (arriveerOrbit ^ 3))

Veranderlike fase Hoek = 180 - (1/2) * (THoh * angVelTarget)

Noudat ons die fasehoek bereken het, moet ons probeer om nog 'n baie nuttige ding te bereken: die volgende periode waarin hierdie fasehoek plaasvind. Om dit te doen, moet ons twee dinge bereken: die huidige fasehoek en die fasehoeksnelheid (die snelheid waarmee die fasehoek verander).

Die huidige fasehoek is redelik maklik om te bereken. As ons die posisievektore van elke ruimtetuig inneem en die & quotVertexAngle & quot-metode gebruik, kan ons die hoek tussen die twee bereken.

Veranderlike stroomPhaseAngle = InterplanetarySC.Position.VertexAngle (MarsSC.Position)

Hierdie metode sal egter nie 'n waarde van meer as 180 grade oplewer nie. As die aarde Mars voor is, moet ons die fasehoek 180 grade byvoeg. Om dit te doen, kan ons die z-komponent van die kruisproduk van InterplanetarySC.Position en MarsSC.Position neem en kyk of dit negatief is. As dit wel is, beteken dit dat ons 180 grade moet byvoeg. Om dit te doen, skryf ons:

// As die aarde voor Mars is, voeg 180 grade by die huidige fasehoek

As (InterplanetarySC.Position.CrossProduct (MarsSC.Position) [2] & lt 0) dan is

Nou moet ons die fasehoeksnelheid bereken. In hierdie scenario sal dit eenvoudig die verskil wees tussen die hoeksnelheid van die aarde en die hoeksnelheid van Mars. Om dit te bereken, skryf ons:

// Begin planeethoeksnelheid

Veranderlike angVelStarting = (360 / (2 * Pi)) * sqrt (Sun.Mu/ (beginOrbit ^ 3))

Veranderlike angVelPhase = angVelStarting - angVelTarget

Noudat ons die fase-hoeksnelheid het, kan ons bereken hoe lank dit sal duur totdat ons ons vertrekposisie bereik het. Om dit te bereken, neem ons die verskil van ons huidige fasehoek en ons vertrekfasehoek. As ons hierdie verskil deur die fase-hoeksnelheid deel, het ons die tyd (in sekondes) totdat ons ons vertrekposisie bereik het. Dan kan ons dit by ons huidige tydvak voeg om die vertrektydperk te bereken. Om dit te doen, skryf ons:

Veranderlike timeTilDep = (currentPhaseAngle - phaseAngle) / angVelPhase

TimeSpan departureEpoch = InterplanetarySC.Epoch + TimeSpan .FromSeconds (timeTilDep)

Ons het al die nodige berekeninge gedoen vir ons eerste manoeuvre. Nou moet ons na die vertrekdatum stap, manoeuvreer en dan na die aankomsdatum stap. Kom ons gaan terug na die Mission Sequence.

& # 8226 Sleep 'n FreeForm-teksredigeerder na die & quotBereken fasehoek & quot FreeForm

& # 8226 Maak die teksredigeerder oop en hernoem dit na & quotStap na vertrek, manoeuvreer, stap na aankomst & quot

In hierdie teks gaan ons na die vertrektydperk, die ruimtetuig manoeuvreer, die ruimtetuig se stertkleur verander vir 'n beter visualisering, die aankomsperiode bereken en na die aankomsperiode stap. Om dit te doen, skryf ons:

// Stappe tot die vertrektyd

Terwyl (InterplanetarySC.Epoch & lt departureEpoch)

// Manoeuvreer die ruimtetuig vir die Hohmann-oordrag

Manoeuvreer InterplanetarySC met ImpulsiveBurn1

// Verander die stertkleur van die ruimtetuig

TimeSpan arriveEpoch = InterplanetarySC.Epoch + TimeSpan .FromSeconds ((1/2) * (THoh))

Terwyl (InterplanetarySC.Epoch & lt arrivalEpoch)

Die laaste ding wat ons vir hierdie oordrag moet doen, is om ons spoed met ons teiken te pas. Kom ons gaan terug na die Mission Sequence.

& # 8226 Sleep 'n FreeForm-teksredakteur na die & quotStap na vertrek, manoeuvreer, stap na aankomst & quot FreeForm

& # 8226 Maak die skripsie-redakteur oop en hernoem dit na & quotOrbit Matching Maneuver & quot

In hierdie skrif moet ons die snelheid van die baan van Mars bereken, die Δv benodig om die baan te pas, die ruimtetuig manoeuvreer en dan 300 dae voortplant om hierdie verandering te visualiseer. Om dit te doen, skryf ons:

Veranderlike vMarsOrbit = sqrt (Sun.Mu * ((2 / arrivalOrbit) - (1 / arrivalOrbit)))

// Delta V benodig vir manoeuvreer

Veranderlike dV2 = vMarsOrbit - InterplanetarySC.VMag

Manoeuvreer InterplanetarySC met ImpulsiveBurn1

// Propageer SC vir 300 dae

Terwyl (InterplanetarySC.ElapsedTime & lt TIMESPAN (300 dae))

Stap MarsSC na (MarsSC.Epoch == InterplanetarySC.Epoch)

Nog een ding wat ons by die teks moet voeg - die ding waarna ons die heeltyd gesoek het! Ons moet die Δv en die vlugtyd in dae rapporteer. Vir die tyd van die vlug kan ons eenvoudig die verskil tussen die aankoms- en vertrektydperk neem, aangesien dit in dae gemeet word. Om hierdie waardes te rapporteer, skryf ons:


3 antwoorde 3

REDIGERING: ANTWOORD Het my eie antwoord op hierdie vraag gevind. Lees die res van die berig vir meer inligting. Die vinnige opsomming is dat ek die skeidingshoek tussen die son en die son bereken. Met die twee bekende afstande (sun.earth_distance) en iss.range) los ek die driehoek op om die fasehoek te kry. Dit word in die onderstaande groottevergelyking ingepomp. en VIOLA. Dit lyk asof die waardes wat hierop teruggestuur word, naby is aan wat op Heavens-above.com staan. Dit is al wat ek wou hê.

REDIGERING: Sien hierdie pos vir die werklike Python-kode wat ek gebruik om die fasehoek te bereken.

OPMERKING: Ek weet regtig nie hoe my wysigings hanteer word nie. Ek het vooraf kennis geneem dat my wysigings na moderering vertoon sou word, maar ek het verwag dat my wysigings steeds in die boodskap sou verskyn. Nou is daar niks. My wysigings is in elk geval eintlik meer 'n antwoord op my eie vraag. MODERATOR: Moet asseblief nie hierdie antwoord uitvee nie. Dit bevat 'n gepaste ANTWOORD op my eie vraag wat ek verder ondersoek het en wat ek dink relevant is. DANKIE!!

Baie aanlyn-dienste wat satellietvoorspellings lewer, bied in werklikheid ook grootheidsvoorspellings. Heavens-Above.com is so 'n webwerf, so daar is beslis tegnieke om dit te doen.

Die voorspellings vir die ISS wat op Heavens-Above beskikbaar is, is oor die algemeen redelik betroubaar en hou rekening met wanneer dit na die aardskadu gaan. REDIGERING: In werklikheid wys PyEphem wel of 'n satelliet verduister is of nie. liggaam.verduister

Ook al is dit bekend dat die ISS soms helderder flikker as wat voorspel is, maar dit is nogal 'n seldsame voorkoms, en ek stel nie daarin belang om dit te voorspel nie (en ek sal saamstem om dit te doen lyk nogal nutteloos). Iridium-tariewe is uiteraard baie wisselend in visuele omvang - maar is tog baie voorspelbaar op grond van die ligging van die waarnemer / satelliet / hoek van hul hoogs gepoleerde antenne en die son.

Ek kyk eintlik net na 'n benadering om dit te bereken met behulp van die PyEphem-biblioteek, indien moontlik.

Nogmaals dankie vir enige wenke om dit te doen.

REDIGERING: Ek het 'n bespreking hieroor gevind -> http://www.satobs.org/seesat/Apr-2001/0313.html

Standard.Mag wat ek vir die ISS gebruik, is -1.3 (intrinsieke helderheid op 1000 km) - verskeie aanlynbronne verwys hierna. bv. http://satobs.org/seesat/Aug-2005/0114.html en hierdie een Quicksat intrinsieke grootte-lêer: qsmag.zip

Ek het die gevoel dat PyEphem die vermoë het om hierdie berekening te doen, gegewe 'n begingrootte (std.mag). Daar is "standaard" grootte nommers beskikbaar op die internet (nie seker hoe dit bereken word nie, maar dit is nietemin beskikbaar).

Dus ... die bietjie waaroor ek nie 100% seker is nie, is hoe om die hoek B te kry. Ek sal daarna kyk (let op: het dit uitgewerk - sien bo in die berig)


Komplekse getalle in woordprobleme:


  Bepaal die modulus van die komplekse getal 2 + 5i
  Laat z1 = x1 + y1i en z2 = x2 + y2i Vind: a = Im (z1z2) b = Re (z1 / z2)
  Is -10i 'n positiewe getal?
  Soek die beelde van die volgende punte onder afbeeldings: z = 3-2j w = 2zj + j-1
  Bereken die absolute waarde van die komplekse getal -15-29i.
  Soek twee denkbeeldige getalle waarvan die som 'n reële getal is. Hoe hou die twee denkbeeldige getalle verband? Wat is die som daarvan?
  Soek die kubuswortels van 125 (cos 288 ° + i sin 288 °).
  Is hierdie getalle 2i, 4i, 2i + 1, 8i, 2i + 3, 4 + 7i, 8i, 8i + 4, 5i, 6i, 3i kompleks?
  'N Vliegtuig het 50 km met 'n peiling van 63 ° 20' gevlieg en 'n peiling van 153 ° 20 'vir 140km. Bepaal die afstand tussen die beginpunt en die eindpunt.
  Bereken die waarde van die uitdrukkingslogboek | 3 + 7i + 5i 2 | .
  Soek die mod z en argument z as z = i
  Watter koördinate toon die ligging van -2 + 3i
  Bereken die resiprook van z = 0,8-1,8i: